Pre rýchly výber kliknite na kategóriu

Kostoly Kultúra Obchod Obľúbené miesta Pub Školy Služby Šport Stravovanie Ubytovanie Voľný čas Zdravie, krása

Po výbere kliknite v článku na ikonu:   Pozrieť virtálnu prehliadku v Google mapách pre prechod do virtuálnej prehliadky   pre prechod na Facebook stránku  pre prechod na web stránky firmy    navigácia do prevádzky

Škola úžitkového výtvarníctva Košice

Návštevy: 3319

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA V KOŠICIACH VO SVOJEJ  ŠTYRIDSAŤROČNEJ HISTÓRII VŽDY PATRILA K VZDELÁVACÍM INŠTITÚCIÁM, KTORÉ VÝZNAMNE OVPLYVŇOVALI A FORMOVALI DIANIE V OBLASTI STREDNÉHO UMELECKÉHO ŠKOLSTVA NA CELOM SLOVENSKU. V SÚČASNOSTI, OPIERAJÚC SA O TRADÍCIE, ŠKOLA VYTVÁRA NOVÉ PODMIENKY NA VZDELÁVANIE VÝTVARNE NADANÝCH A TALENTOVANÝCH MLADÝCH ĽUDÍ A BUDUJE SVOJ NOVÝ IMIDŽ PROSTREDNÍCTVOM VLASTNÉHO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU